“Hyvät ajat koittavat, kunhan
ensin saadaan sisältö elämään.”

 

 

“Hyvät ajat koittavat,
kunhan ensin saadaan
sisältö elämään.”

 

 

 

 

 

MATKALLA MENESTYKSEEN

Missä on ihmisiä, siellä tapahtuu viestintää. Tarkoituksella tai vahingossa, sanoina, kuvina, käyttäytymisinä ja aistihavaintoina. Sisältöinä. Tarinoina. Kaikesta tästä jää jälki, jossa yllättävän usein piilee se pienen tappion ja suuren voiton välinen ero.

Kun pystyt varmistamaan sen, että viestisi menee perille aiotun tasoisena ja sisältöisenä, pystyt myös jättämään aikaansaamaan haluamasi reaktion.

Hyvät ajat ovat taas hitusen lähempänä. Ja kun niitä kohti taivaltaa, pystyy nauttimaan myös matkanteosta ihan eri tavalla.

STRATEGIAT

Tyvestä puuhun ja yhä ylemmäs

Viestinnän strategia- ja konseptointivaiheessa varmistetaan, että tekeminen on paalutettu selkeälle ja tukevalle pohjalle. Siitä on luonteva lähteä ponnistamaan seuraaville tasoille, parhaassa tapauksessa jopa muutama porras kerrallaan.

Maailmassa on tarinoita ja niiden aihioita enemmän kuin kukaan meistä pystyy suodattamaan ja sulattamaan. Suurin viisaus piilee kyvyssä kommunikoida oikeat asiat oikeille ihmisille, oikeaan aikaan ja sellaisilla sanakäänteillä, että ne synnyttävät vastaanottajissaan tarkoituksenmukaista toimintaa.

Seuraavalle tasolle nouseminen edellyttää selkeää määritelmää siitä, miten organisaatio tästä eteenpäin näkyy, puhuu ja käyttäytyy. Siitä kumpuavat esimerkiksi maukkaat tarinankerronnan eväät, kaiken allekirjoittava slogan, graafisten elementtien käyttöohjeet, visuaalinen ilme ja tyylimäärittelyt viestinnässä käytettäville sanoille ja kuville. Ja ennen kaikkea mahdollisimman selvät sävelet varsinaiselle tekemiselle.

 

STRATEGIAT

Tyvestä puuhun ja yhä ylemmäs

Viestinnän strategia- ja konseptointivaiheessa varmistetaan, että tekeminen on paalutettu selkeälle ja tukevalle pohjalle. Siitä on luonteva lähteä ponnistamaan seuraaville tasoille, parhaassa tapauksessa jopa muutama porras kerrallaan.

Maailmassa on sisältöjä ja niiden aihioita enemmän kuin kukaan meistä pystyy suodattamaan ja sulattamaan. Suurin viisaus piilee kyvyssä kommunikoida oikeat asiat oikeille ihmisille, oikeaan aikaan ja sellaisilla sanakäänteillä, että ne synnyttävät vastaanottajissaan tarkoituksenmukaista toimintaa.

Seuraavalle tasolle nouseminen edellyttää selkeää määritelmää siitä, miten organisaatio tästä eteenpäin näkyy, puhuu ja käyttäytyy. Siitä kumpuavat esimerkiksi maukkaat tarinankerronnan eväät, kaiken allekirjoittava slogan, graafisten elementtien käyttöohjeet, visuaalinen ilme ja tyylimäärittelyt viestinnässä käytettäville sanoille ja kuville. Ja ennen kaikkea mahdollisimman selvät sävelet varsinaiselle tekemiselle.

 

TOTEUTUKSET

Enemmän kuin osiensa summa

Käytännön viestinnässä, oli kyse sitten tiedottamisesta, sisältömarkkinoinnista, tarinankerronnasta, mainnonnasta, jostain ihan muusta tai kaikkien mainittujen yhdistelmästä, viedään strategiset suunnitelmat ja konseptitason määritelmät käytäntöön – tarvittaessa vaikka läpi harmaan kiven.

Tämä vaihe kysyy määrätietoisuutta, elastisuutta, ison kuvan hahmottamiskykyä ja silmää yksityiskohdille. Juuri siksi on tärkeää, että pelikirja on laadittu huolella ja kaikin puolin toimivaksi. Silloin sen varaan voi luottaa tiukimmissakin väännöissä ja ahtaimmissa karikoissa.

Toteutusvaiheessa tähänastinen työ ja tekeminen punnitaan, jokaisessa kilkkeessä ja toimenpiteessä. Kuvan ja sanan on tuettava toisiaan, ihan samalla tavalla kuin kampanjan eri elementtienkin. Synergia on voittamisen avainsana, ja sitä syntyy ainoastaan eri elementtien saumattomalla yhteispelillä, yhteiseen maaliin systemaattisesti pyrkimällä.

VALMENNUKSET

Anna investoinnillesi siivet

Jokaisella yrityksellä, jokaisella organisaatiolla on yksi tärkein kohderyhmä. Se, jonka sitouttaminen ja motivointi on kokonaisuuden kannalta aivan ratkaisevaa.

Niin monta markkinointikampanjaa, pörssilistautumista, osakeantia ja muuta yritysjärjestelyä on toteutettu, niin että järjestävän organisaation oma henkilökunta on jäänyt vaille sen ansaitsemaa huomiota. Sitä kautta on väistämättä ajauduttu tilanteeseen, jossa peliin laitetut, usein tähtitieteelliset, panokset jäävät ihan syyttä turhan alhaiselle tuotolle.

Kun henkilöstö on tietoinen siitä, mitä tuleman pitää, oikealla tavalla valmennettu ja motivoitu kotiuttamaan pintaan nouseva potentiaali ja sitoutunut tekemään parhaansa yhteisen päämäärän eteen, saadaan investoinneille paras mahdollinen tuotto ja varmistetaan kaikin puolin onnistunut lopputulos. Sisäinen kommunikaatio on avainsana muutosjohtamisessakin.

 

ULKOISTUKSET

Anna markkinoinnillesi siivet

Kun markkinoinnin halutaan tuovan yhä korkeammalla yltäviä tuloksia, monelta organisaatiolta loppuvat niin aivokapasiteetti kuin hartiatkin. Avuksi kannattaa kutsua laaja-alaista näkemystä pitkällä kokemuksella höystettynä. Toisin sanoen, ulkoistettu markkinointipäällikkö.

Markkinointi on monitahoinen kokonaisuus, jolla on yksi ja ainoa tehtävä: organisaation liiketoiminnan tukeminen. Parhaat tehot saat irti silloin, kun eri osa-alueet suunnitellaan ja toteutetaan toisiinsa saumattomasti nivoutuen. Tuloksia ei myöskään tule ilman riittäviä resursseja; niihin riittävyys onkin syytä varmistaa mieluummin etu- kuin jälkikäteen.

Ulkoistettu markkinointipäällikkö hallitsee niin strategiat, suunnitelmat kuin sisällöntuotannonkin. Hän ideoi, suunnittelee, organisoi ja koordinoi. Materiaalit valmistuvat laadukkaasti ja ajallaan, ja organisaatiolla on koko ajan käytettävissään juuri silloin tarvitsevansa tuloksenteon työkalut. Kaikki tämä tapahtuu rivakasti ja kustannustehokkaasti – usein jo yksi päivä viikossa riittää tarjoamaan selkeää nostetta liiketoiminnalle.

 

Blogi

Vapaamuotoisia ajatuksia tarinankerronnasta, henkilöstön valmennuksesta ja kaikesta siltä väliltä voit lukea osoitteessa:

strawberryfield.fi

Ota yhteyttä

Kehityspolku kohti kultaisia aikoja lähtee nykytilanteen
haastamisesta – munakasta kun ei voi tehdä ilman, että rikkoo aluksi
muutaman kananmunan. Ota yhteyttä, niin aloitetaan keskustelut
aiheesta – sitoumuksetta ja ehdottoman luottamuksellisesti!

Gyllene Tider Oy
Timo Mansikka-aho

Puhelin 040 500 8902
Sähköposti timo@gyllenetider.fi

Ota yhteyttä

Kehityspolku kohti kultaisia aikoja lähtee nykytilanteen
haastamisesta – munakasta kun ei voi tehdä ilman, että rikkoo aluksi
muutaman kananmunan. Ota yhteyttä, niin aloitetaan keskustelut
aiheesta – sitoumuksetta ja ehdottoman luottamuksellisesti!

Gyllene Tider Oy
Timo Mansikka-aho

Puhelin 040 500 8902
Sähköposti timo@gyllenetider.fi

© Gyllene Tider Oy 2017
www.gyllenetider.fi


© Gyllene Tider Oy 2017
www.gyllenetider.fi